All the contents on this blog are Copyright Protected.

All the contents on this blog are Copyright Protected.

MyFreeCopyright.com Registered & Protected
Protected by Copyscape Duplicate Content Software

Thursday, 29 November 2012

थोडसं..........................मनातले..........सांगेन पुन्हा कधीतरी ......
एका खुल्या आकाशाखाली
बसायला मिळाले तर सांगेन
एक मन मोकळी लाट अंगावर
झेलायला मिळाली तर सांगेन
पावसाच्या थेंबात बरसताना सांगेन
पाखराच्या पंखांत उडताना सांगेन
सांगेन माझ्या आयुष्याची कथा
कसा एक एक दिवस पाखरा सारखा
उडून गेला ते सांगेन ........

1 comment:

Followers

Google+ Followers