All the contents on this blog are Copyright Protected.

All the contents on this blog are Copyright Protected.

MyFreeCopyright.com Registered & Protected
Protected by Copyscape Duplicate Content Software

Thursday, 21 March 2013

थोडसं .................आभाळ ......प्रेमाचं

मी एक " मेघ " आहे.................
                       एक पावसाळी " मेघ "..................
                                           एक प्रेमाने ओथंबलेला " मेघ "............
मी उनाड वाऱ्याबरोबर उडू शकत नाही..........कारण  तुझ्या प्रेमाने मला बांधून ठेवले आहे.
मी मनसोक्त बरसू शकत नाही .................कारण तुझा प्रेमाचा थंडावा अजून मला मिळाला नाही.
                       पण ..............पण मला माहित आहे.
                  
 तुझ्या मनात एक आभाळ दाटलंय ..............प्रेमाचं .............
                     तुझ्या ओंजळीत चंद्र विसावला आहे...........
उनाड वारा तुझे केस उगीचचं उडवतो आहे..........
                    चांदण्यांनी तुझ्या भोवती फेर धरला आहे.
आणि  तुझ्या रोमारोमांत एक प्रेमाचा सागर उधाणलेला आहे.

आता ..................... तुझ्या डोळ्यात एक " मेघ " भरून आलंय ..............
                       मला त्या प्रेमाचा ओलावा आता जाणवतो आहे.
                       तो " मेघ " आता कधीही बरसणार आहे.,..फक्त माझासाठी ....
     मला त्या पावसात मनसोक्त  भिजू दे ना ...........
                        मनसोक्त.........फक्त आणि फक्त एकदाच................... 

Sunday, 3 March 2013

थोडसं...................हास्य

लोकं मला वेडा म्हणतात ..
                 पण मी त्याकडे लक्ष देत नसतो .
                                 कारण ......मी एकटाच हसत बसलेला असतो .

कामाला जाताना बसमध्ये फार गर्दी असते .
                 लोकं नुसती धक्का - बुक्की करत असतात.
पण मला त्याचा काही फरक पडत नसतो.
                                 कारण ......मी एकटाच हसत बसलेला असतो .

office मध्ये जायला नेहमी सारखंच उशीर होतो.
                 बॉस सगळ्यांसमोर मला ओरडत असतो.
परंतु  मला त्याचा राग येत नसतो.
                                 कारण ......मी एकटाच हसत बसलेला असतो .

office मधली माणसं माझ्याबद्दल बोलत असतात.
                   आणि मला नेहमी सारखं एकटच सोडतं असतात.
मी त्यांना "येडपट","मंद" वाटत असतो.
                                 कारण ......मी एकटाच हसत बसलेला असतो .

घरी माझ्या लग्नाची तयारी सुरु असते.
                   रोज मला एखादी मुलगी "बघायला" आलेली असते.  
मात्र ...मी तिच्याकडे " बघत "ही नसतो .
                                 कारण ......मी एकटाच हसत बसलेला असतो .

लग्नाचे वय आता उलटून गेलेलं असते.
                    माझ्या घरचे मला त्रासलेले असतात.
त्यांना आता मी " ओझं " वाटत असतो. 
                                 कारण ......मी एकटाच हसत बसलेला असतो .

office मधून मला आता " निरोप " दिलेला असतो. 
                     सगळ office मात्र खूप खुश झालेले असते.
"माझा सेंड-ऑफ झाला" हे सुद्धा मला माहित नसते.
                                 कारण ......मी एकटाच हसत बसलेला असतो .

जोडीदार नसल्याने आता आयुष्यात एकटाच असतो.
                     मी लोकांमध्ये मिसळत नसतो. 
म्हणून मला साधा कुणी " कुत्रं " सुद्धा विचारात नसतो.
                                 कारण ......मी एकटाच हसत बसलेला असतो .

वय उलटून गेले तरी मी अजूनही जिवंत असतो. 
                      कारण मी मृत्युलाच फसवत असतो.
रोज यमराज येउन सुद्धा मला घेऊन जात नसतो.
                           कारण ......प्रत्येक वेळेस ,नेहमी सारखाच तो सुद्धा माझ्या बरोबर हसत बसलेला असतो . 

Followers